Ana içeriğe atla

S.S.S.

  • İngiliz edebiyatının temel ve çağdaş metinlerini tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında incelemek için gerekli kuramsal bilgiye sahip olmak için;
  • Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, din, toplumsal cinsiyet ve kültürel kimliklere karşı önyargısız, saygılı ve iletişime açık bir tutum geliştirmek için;
  • Kültür ve edebiyatın kazandırdığı bilgi birikimini, iletişim becerilerini, eleştirel bakış açısını ve esnekliği mesleki ve toplumsal yaşama aktarabilmek için.

Klasik eğitim anlayışı dışında

  • Öğrenci odaklı, öğrencinin akademik olduğu kadar sanatsal ve sosyal alanlarda da yaratıcı faaliyetlerini destekleyen
  • Öğrencilerin, aldıkları derslerle disiplinlerarası bakış açısı edinmesini sağlayan

eğitim anlayışını benimsemiştir.

Kariyer olanakları için lütfen tıklayınız.

TEDÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitiminin süresi dört yıldır.

Elbette! Bölümümüzün şu anda anlaşmalı olduğu üniversiteler:

  • Universitatea „Ovidius” din Constanța,
  • University of Franche-Comté,
  • University of Trier,
  • University of Marburg 

Erasmus programı hakkında daha fazla bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

CMPE 101 Bilgi Teknolojilerine Giriş

ELL 101 İngiliz Edebiyat Tarihi I

ELL 102 İngiliz Edebiyat Tarihi II

ELL 103 Edebi Türler ve Kavramlar

ELL 104 Beşeri Bilimlerde Araştırma Teknikleri

ELL 203 Mitoloji

ELL 204 Roman ve Öyküye Giriş 

ELL 209 Tiyatro Gelenekleri

ELL 212 Farklı Açılardan Kültür Araştırmaları

ELL 301 19. Yüzyıl İngiliz Romanı

ELL 302 Shakespeare I

ELL 303 19. Yüzyıl İngiliz ve Amerikan Şiiri

ELL 304 Modern ve Çağdaş İngiliz Şiiri 

ELL 401 Çağdaş Tiyatro

ELL 403 Yazınsal Eleştiri Kuramları

ELL 404 Sayfadan Beyazperdeye Uyarlamalar 

ELL 406 Mezuniyet Projesi

ELL 407 Modern ve Çağdaş Roman 

ELL 408 Karşılaştırmalı Edebiyat

ELL 409 Shakespeare II

ENG 111 İleri Akademik İngilizce Becerileri

ENG 112 İleri Düzey Yazma

FREN 101 Fransızca I

FREN 102 Fransızca II

FREN 201 Fransızca III

FREN 202 Fransızca IV

HIST 101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

TEDU 400 Öğrenci Gelişimi Semineri

TUR 101 Türkçe I

TUR 102 Türkçe II

ELL 208 Destanlar ve Kahramanlar / Epics and Heroes

ELL 210 Amerikan Edebiyatı Geleneğinden Seçmeler /  Highlights of the American Literary Tradition

ELL 211 Engellilik ve Edebiyat / Disability and Literature 

ELL 305 Bilim Kurgu ve Fantastik Edebiyat / Science Fiction and Fantasy Literature

ELL 306 Şiddet ve Savaş Edebiyatı / Violence and War Literature

ELL 307 Edebiyatta Ayrıksı Kişiler / The Outsider in Literature

ELL 309 Ütopyalar/Distopyalar / Utopias/Dystopias

ELL 310 Edebiyatta ve Sinemada Yolculuk / Journey in Literature and Film

ELL 311 Cinsiyet Araştırmaları / Gender Studies

ELL 312 Gotik / Gothic 

ELL 313 Çevreci Beşeri Bilimlere Giriş / Introduction to Environmental Humanities

ELL 314 Çeviri Çalışmaları / Translation Studies

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri, üniversitemizdeki diğer bölümlerin ve Temel Bilimler Birimi'nin açtığı dersleri seçmeli olarak alabilirler.