Ana içeriğe atla

Program Çıktıları

TEDÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümünden mezun bir öğrenci;

1. İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü hakkında yeterli bilgiye sahip olur.

2. Edebi türler, kuramlar, kavramlar ve terimler ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

3. İngiliz edebiyatının temel ve çağdaş metinlerini tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında incelemek için gerekli kuramsal bilgiye sahiptir.

4. İngilizcenin sistematik yapısı, işleyişi ve dönüşümleri hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip sahiptir.

5. Bağımsız düşünme sürecinde analitik stratejiler kullanabilir ve edindiği bilgileri eleştirel ve yaratıcı süreçlerde yeni fikirler ve projeler üretmede değerlendirebilir.

6. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel ve/veya grup çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim ortamlarında ve diğer mesleki ortamlarda paylaşır. 

7. Edebi ve kültürel metinleri disiplinlerarası bir yaklaşımla çağdaş kuramlar çerçevesinde inceler.

8. İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir. 

9. Farklı metin türlerine yönelik çeviri stratejileri geliştirerek İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye yetkin çeviriler yapabilir.

10. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak ifade eder.

11. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, din, toplumsal cinsiyet ve kültürel kimliklere karşı önyargısız, saygılı ve iletişime açık bir tutum geliştirir.

12. Kültür ve edebiyatın kazandırdığı bilgi birikimini, iletişim becerilerini, eleştirel bakış açısını ve esnekliği mesleki ve toplumsal yaşama aktarabilir.

13. Lisans seviyesinde bilimsel araştırma yapma, kaynakları değerlendirme ve akademik makaleler yazabilme yeteneğini kazanır.