Ana içeriğe atla

Hakkımızda

Bölümün amacı öğrencilere İngiliz edebiyatı ve kültürü alanında disiplinlerarası akademik çalışma ve araştırma yapmaları ve elde ettikleri sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve toplumsal platformlarda paylaşmaları için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaktır.  Bu bağlamda, TED Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı, yazınsal ve kültürel metinlerden ve anlatılardan edindikleri kazanımlar sayesinde, değişen küresel dinamikleri ekolojik bir bilinçle izleyebilen, araştırma ve çalışmalarını çevresel ve toplumsal sorunları çözmeye odaklayarak geliştiren bireyler yetiştirmeyi hedefler.