Ana içeriğe atla

Psikoloji

Başvuru ve Kabul Koşulları

Kendi lisans programında, başvuru döneminden önce yer alan tüm dersleri başarmış ve en az 3.00 genel not ortalaması sağlayarak anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de bulunan öğrenciler en erken 3. en geç 5. yarıyılın başında ÇAP programına başvurabilirler. Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt olunamaz.

ÇAP için başvurular, yarıyılın başlangıcından önceki üçüncü hafta içerisinde ikinci anadal programının bağlı olduğu Fakülteye ikinci anadal başvuru formu ve not döküm belgesiyle yapılır. Yarıyılın başlangıcından önceki ikinci hafta içerisinde başvurular Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve kabul edilen öğrenciler ve danışmanları ilân edilir. Kabul edilen öğrenciler her iki dala birden kayıtlarını yaptırırlar.

Notlar:

  • Öğrencinin seçtiği ek dal programı her iki anadaldan farklı bir alanda olmalıdır ve her iki anadalın ek dalına da sayılır.
  • Öğrencinin 1. anadalından aldığı Serbest Seçmeli (Free Elective) dersleri ÇAP yaptığı 2. anadalından farklı bir alanda ise o durumda öğrencinin 1. anadalından aldığı Serbest Seçmeli dersleri 2. anadalının Serbest Seçmelilerine sayılabilir. Öğrenci, 1. anadalından aldığı zorunlu dersleri ve/veya 1. anadalından aldığı bölüm seçmeli dersleri kredileri uygun olmak koşuluyla 2. anadalın Serbest Seçmelileri derslerine saydırabilir. Öğrenci, 2. anadalına ait fazladan bölüm seçmelisi alırsa o ders(ler)i 1. anadalında Serbest Seçmeli ders(ler)i yerine saydırabilir.
  • Öğrencinin seçtiği Ortak Çekirdek dersleri (CC) her iki anadalın da ortak çekirdek derslerine sayılabilir.
  • Ortak Çekirdek derslerinden (CC) olan LIT 110 Introduction to Cultural Studies dersi, zorunlu ders olan ELL 212 Perspectives in Cultural Studies dersi yerine sayılabilir.
  • Ortak Çekirdek derslerinden (CC) olan PSY 104 Psychology dersi PSY 102 General Psychology yerine sayılabilir.
  • ELL 207 Research Methods in Literature, zorunlu ders olarak BIO101 Life Sciences yerine gelmiştir. 

Çift ana dal müfredatını görmek için lütfen buraya tıklayın.