Ana içeriğe atla

Sosyoloji

Başvuru ve Kabul Koşulları

Kendi lisans programında, başvuru döneminden önce yer alan tüm dersleri başarmış ve en az 3.00 genel not ortalaması sağlayarak anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de bulunan öğrenciler en erken 3. en geç 5. yarıyılın başında ÇAP programına başvurabilirler. Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt olunamaz.

ÇAP için başvurular, yarıyılın başlangıcından önceki üçüncü hafta içerisinde ikinci anadal programının bağlı olduğu Fakülteye ikinci anadal başvuru formu ve not döküm belgesiyle yapılır. Yarıyılın başlangıcından önceki ikinci hafta içerisinde başvurular Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve kabul edilen öğrenciler ve danışmanları ilân edilir. Kabul edilen öğrenciler her iki dala birden kayıtlarını yaptırırlar.

Notlar:

  • Öğrencinin seçtiği ek dal programı her iki anadaldan farklı bir alanda olmalıdır ve her iki anadalın ekdalına da sayılır.
  • İkinci anadal programında yer alan Serbest Seçmeli (Free Elective) dersler için, öğrencinin  birinci anadaldan ya da diğer bölümlerden alacağı kredisi uygun olan dersler saydırılabilir.
  • Öğrencinin seçtiği Ortak Çekirdek dersleri (CC) her iki anadalın da ortak çekirdek derslerine sayılabilir.
  • Ortak Çekirdek derslerinden (CC) olan LIT 110 Introduction to Cultural Studies dersi, zorunlu ders olan ELL 212 Perspectives in Cultural Studies dersi yerine sayılabilir.
  • Ortak Çekirdek derslerinden (CC) olan SOC 103 Introduction to Sociology dersi SOC 101 Introduction to Sociology I dersi yerine sayılabilir.

Çift ana dal müfredatını görmek için lütfen buraya tıklayın.